FAQ ANTWOORD OP DE MEESTE GESTELDE VRAGEN

Vind hier de antwoorden op de meest gestelde vragen.

 • De Klap tot Klaploop is een jaarlijks op tweede Paasdag te houden loopevenement van Musselkanaal naar Stadskanaal over verschillende afstanden. De afstand van de wedstrijd bedraagt 10 kilometer en gaat over een geheel verhard parcours. 
  Verder zijn er de volgende onderdelen:
  – wedstrijd wheelers en handbikers over 10 km;
  – recreatielopen over 5.000 en 10.000 meter;
  – Nordic-Walking/sportief wandelen over 10.000 meter. 

 • De Klap tot Klaploop wordt georganiseerd door de Stichting Klap tot Klap in samenwerking met Runners Stadskanaal.

 • De looproute kunt u vinden onder tabblad Klap tot Klaploop → parcours.

 • De prijsuitreiking van de wedstrijd vindt zo spoedig mogelijk plaats bij de finish in het Stadshart in Stadskanaal.

 • Toiletten: 
  Bij de start aan de Parklaan en de Schoolstraat in Musselkanaal staan mobiele toiletten opgesteld. 
  Wheelers en handbikers kunnen gebruik maken van de invalidetoiletten bij de start, 5km-punt en finish

 • Voor algemene informatie met:

  A.Schöbel
  Tel: 06-55232123
  Mail: info@klaptotklaploop.nl

  Voor sponsoring en PR:
  T.Goumans
  Mail: voorzitter@klaptotklaploop.nl

  Voor informatie over Inschrijving en Uitslagenverwerking: 
  A.Schöbel

  Mail: wedstrijdsecretariaat@klaptotklaploop.nl

 • Stichting Klap tot Klap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze
  Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met
  persoonsgegevens.
  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
  persoonsgegevens. Stichting Klap tot Klap houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en
  regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee
  dat wij in ieder geval:
  – Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn
  verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
  – Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal
  nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  – Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van
  uw persoonsgegevens;
  – Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging
  van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  – Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
  van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en
  deze respecteren.
  – Door het enkele feit van inschrijving voor het evenement verklaart u akkoord te gaan met
  eventuele plaatsing van afbeeldingen van u tijdens de loop op onze site.
  Als Stichting Klap tot Klap zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of
  contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

  Contactgegevens:
  U kunt uitsluitend schriftelijk contact opnemen via het volgende e-mail adres :
  info@klaptotklaploop.nl

  Verwerking van persoonsgegevens
  Persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van de volgende
  doelstelling(en):
  – Administratieve doeleinde;
  – Het inschrijven van deelnemers voor het loopevenement en toekennen van startnummers.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
  – Het inschrijven van deelnemers
  Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Klap tot Klap de volgende persoonsgegevens van
  u vragen:
  – Voornaam;
  – Tussenvoegsel;
  – Achternaam;
  – (Zakelijk) Telefoonnummer;
  – (Zakelijk) E-mailadres;
  – Geslacht.
  – Geboorte datum
  – Deelnemer via groepsinschrijving
  – Lid van atletiekvereniging

  Uw persoonsgegevens worden door Stichting Klap tot Klap opgeslagen ten behoeve van
  bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
  – Gedurende de tijd nodig voor de loop en de afronding hiervan en daarna alleen in de
  financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
  Na inschrijving van uw gegevens via inschrijven.nl worden de gegevens verwerkt door Iwan.nl B.V.
  Met deze organisatie is een zgn. Verwerkingsovereenkomst inzake de geheimhouding en verwerking
  van persoonsgegevens afgesloten.

Voor meer informatie omtrent kosten, starttijden, voor- en nainschrijvingen, bekijk dan hier ons Programma voor 2023.